bankructwo

Tag

USA bankrucwo
Ostatnie tygodnie przyniosły wysyp nagłówków w stylu: “USA o krok od bankructwa”, “Zbliża się bankructwo Stanów Zjednoczonych”. Czyżby? Zacznijmy od faktów: USA to globalny hegemon gospodarczo-wojskowy. Około 60% rezerw walutowych jest utrzymywanych w dolarze amerykańskim, ok. 80% globalnego handlu jest rozliczane w dolarze amerykańskim. Czy na pewno USA są bliskie bankructwa? Dług realnie jest duży....
Czytaj więcej
Polski orzeł
Bankructwo kojarzy się zwykle z totalną porażką w przypadku osoby fizycznej lub firmy, natomiast definicja bankructwa państwa jest dużo szersza – brak płatności odsetek na czas już jest definiowane jako bankructwo – co oczywiście nie musi być bardzo zauważalne dla obywateli. Zatem bankructwa mogą mieć różną formę, zobaczmy w skrócie jak to było w przypadku...
Czytaj więcej
Argentyna upadek
Jeszcze w 2022 roku było to „jedynie” 50%. Coraz więcej Argentyńczyków (43,1% ludności) żyje poniżej granicy ubóstwa. Władze za wysoką inflację obwiniają suszę i wojnę na Ukrainie. Natomiast prawda jest taka, że większość gospodarek Południowej Ameryki ma problemy gospodarcze natury strukturalnej, czyli mają mało konkurencyjne gospodarki uzależnione np. od eksportu żywności czy ropy naftowej (jak...
Czytaj więcej
argentyńska bieda
Argentyna od drugiej połowy XIX wieku do wielkiego kryzysu z 1929 roku przeżywała swój złoty czas. Konstytucja z 1853 roku gwarantowała liberalizm gospodarczy. Eksploatowano żyzne gleby, dzięki którym rozwijało się rolnictwo – eksportowano wełnę, zboża czy wołowinę. W tym czasie do Argentyny zjeżdżali imigranci z Europy (ok. 2-3 mln), w tym z Polski. Napływający kapitał...
Czytaj więcej
Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego brutto w krajach Unii Europejskiej na koniec 2021 r.
Ostatnio dużo sensacji wzbudzają wzrosty rentowności polskich obligacji skarbowych. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ rosnące rentowności zwiększają koszty obsługi długu publicznego i często wskazują na wyższe ryzyko bankructwa kraju.
Czytaj więcej