inwestowanie pasywne

Tag

Pan leżący na zielonej trawce
Ostatnio mój post o inwestowaniu pasywnym na FB wzbudził nieco emocji. Pojawiały się głosy, że za bardzo zdeprecjonowałem aktywne inwestowanie i spekulację. Może jest w tym nieco racji, natomiast chciałem pobudzić do krytycznego spojrzenia osoby, które myślą, że można tak po prostu zarabiać sobie na spekulacji – to tak nie działa. Machina efektywności rynku Wiecie...
Czytaj więcej
kobieta sprawdza notowania
Rynki finansowe są skomplikowane i dynamiczne – trudno to wszystko ogarnąć. Z drugiej strony inwestycje w akcje są długoterminowo jednym z najlepszych sposobów budowania majątku. Bazując na danych zebranych między 1950 a 2015 rokiem z 16 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, można oszacować, że akcje dają w długim terminie zarobić ok. 8% ponad inflację.
Czytaj więcej