program wyborczy

Tag

prężna gospodarka
Dziś drugi komitet: Konfederacja. Jakie są propozycje w zakresie gospodarki? Konfederacja zauważa pewne nieprawidłowości: oddajemy państwu ponad 50% naszych dochodów w zamian za niskiej jakości świadczenia (NFZ, ZUS, państwowa edukacja). Co więcej ugrupowanie postrzega składkę na ZUS w wysokości ok. 2 tys. jako barierę dla osób zaczynających prowadzić firmę – tu generalnie zgoda, ale można...
Czytaj więcej
zielone miasto
Nowa Lewica, co oferuje wyborcom ten komitet wyborczy? Myślę, że większość wyborców tego ugrupowania kieruje się kwestiami światopoglądowymi (tolerancja, liberalizm społeczny), jednak z uwagi na charakter mojego profilu, zajrzyjmy co lewica proponuje w kwestiach gospodarczych. Postulaty: 35-godzinny tydzień pracy przy tym samym wynagrodzeniu (teraz 40h) 35-dniowy urlop (teraz między 20 a 26 dni) Kara dla...
Czytaj więcej