IKE

Tag

szczęśliwi emeryci
OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny) to konto emerytalne podobne do polskiego IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Umożliwia ono inwestowanie prywatnych środków. Jest to system dobrowolny i dziedziczony. Benefitem jest zwolnienie z podatku „Belki”, czyli z podatku od zysków kapitałowych. Jak wygląda stopień wdrażania OIPE w Polsce? Dnia 7 lipca nasz Sejm przyjął ustawę o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym...
Czytaj więcej