OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny) to konto emerytalne podobne do polskiego IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Umożliwia ono inwestowanie prywatnych środków. Jest to system dobrowolny i dziedziczony. Benefitem jest zwolnienie z podatku „Belki”, czyli z podatku od zysków kapitałowych.

Jak wygląda stopień wdrażania OIPE w Polsce?

 • Dnia 7 lipca nasz Sejm przyjął ustawę o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym.
 • Po 4 dniach ustawa trafiła do Senatu, który ma 30 dni na jej przyjęcie, naniesienie poprawek lub odrzucenie.
 • Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta i proces legislacyjny zakończy się bez przeszkód, banki oraz pozostałe instytucje finansowe będą mogły zacząć ubiegać się o rejestrację swoich produktów OIPE w naszym kraju.

OIPE i IKE podobieństwa.

 • Wiek, który umożliwia skorzystanie z ulg – czyli 60 lat lub 55 lat po osiągnięciu uprawnień emerytalnych.
 • Najniższy wiek umożliwiający korzystanie z produktu to 16 lat – pod warunkiem posiadania zatrudnienia.
 • Można założyć jedno konto OIPE na osobę, tak samo jest w przypadku IKE. Można mieć zarówno IKE jak i OIPE (nawiasem: IKZE też).
 • Roczny limit wpłat: 3 krotność przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. W przypadku Polski w 2023 roku limit wynosi 20 805 zł.

W 2023 roku osoba, która będzie miała otwarte IKE, IKZE i OIPE, może tam przelać niemal 50 tys. złotych. Osoby samozatrudnione nawet więcej (tu limit jest wyższy przy IKZE, ponieważ osoby samozatrudnione nie mają PPK).

Plusy OIPE.

 • OIPE można przenieść do innego kraju UE, jeżeli zmieni się swoje miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową.
 • Będzie można korzystać z produktów finansowych z różnych państw Unii Europejskiej.
 • Możliwość oszczędzania na emeryturę w euro.
 • Większa niezależność od polskiego rządu.

Minusy OIPE.

 • Brak możliwości samodzielnego inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe. Będzie można zakupić gotowe produkty inwestycyjne, nie można samemu inwestować jak np. przez rachunek maklerski w ramach IKE czy IKZE. Każdy dostawca tego produktu będzie miał możliwość zaoferować w ramach programu maksymalnie 6 różnych rodzajów portfeli, w tym obowiązkowo jeden nazwany „podstawowym OIPE”, którego celem ma być zapewnienie ochrony kapitału klienta. W skład produktów OIPE mogą wchodzić np. fundusze, ETF-y, obligacje i akcje.
 • Ustalony limit opłat pobieranych przez dostawców produktów działających w ramach OIPE. Zgodnie z prawem koszty zarządzania mają być nie większe niż 1% wpłaconego kapitału. Przy PPK jest to 0,5%. Wśród dostawców OIPE jest tylko słowacki robodoradca Finax. Firma przyjmuje zapisy dla Polaków i zapowiada włączenie produktu w Polsce, gdy tylko pojawi się prawna możliwość. Łączne koszty zarządzania będą wynosiły 0,72% – ogłosił Przemysław Barankiewicz, dyrektor polskiego oddziału Finax.

Co sądzę o OIPE?

Na razie czterech liter nie urywa. To takie gorsze IKE. OIPE może być atrakcyjne dla osób, które wykorzystują IKE pod korek lub chcą mieć jakiś produkt emerytalny niezależny legislacyjnie w pełni od polskiego rządu.

Autor

Redaktor

Podobne wpisy

Skomentuj