Reagan

Tag

mieszkanie z drogą
Jeszcze nie tak dawno przywilej posiadania nieruchomości na własność posiadała wyłącznie arystokratyczna elita. Nieruchomości przechodziły z ojca na syna wraz z tytułem szlacheckim i przywilejami politycznymi. Pozostała część społeczeństwa nieruchomości wynajmowała, płacąc ich właścicielom czynsz. Zgodnie z XV-wiecznym ustawodawstwem aż do 1832 roku w Wielkiej Brytanii prawa polityczne miały tylko osoby, których nieruchomości generowały co...
Czytaj więcej