gołębie

Tag

Gołąb
Ornitolog czy inna osoba zajmująca się ptakami wymieni wiele różnic między jastrzębiem i gołębiem, natomiast te pojęcia pojawiają się w kontekście polityki pieniężnej, którą prowadzi bank centralny. O co w tym chodzi? Łagodne ptaki… Gołębie, to takie osoby w ramach ciała decyzyjnego banku centralnego (w naszym przypadku jest to Rada Polityki Pieniężnej), które zwykle preferują...
Czytaj więcej