cud gospodarczy

Tag

piękne miasto w Korei Południowej
Koreę Południową zamieszkuje ok. 51 mln osób, jest to kraj o powierzchni mniej niż 1/3 Polski. Nie ma tam zasobnych złóż surowców, ani budującej historii sięgającej stulecia wstecz. Przez zdecydowaną większość czasu, jeszcze przed podziałem na dwie części, Korea zawsze była bardzo biedna, położona między dwoma wyzyskującymi ją mocarstwami: Chinami i Japonią. Globalne czempiony Jednak...
Czytaj więcej