Dnia 30 sierpnia 2023 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutował nowy produkt typu Exchange Traded Commodities (ETC) – czyli instrument odzwierciedlający ceny danego surowca. Sam instrument funkcjonuje od lutego 2020 roku, ale na GPW debiut miał właśnie 30 sierpnia.

Jakie cechy ma Exchange Traded Commodities (ETC)?

 • pasywny charakter – cena zmienia się zwykle niemalże tak jak aktywa bazowego
 • oddzielenie aktywów od emitenta – występuje depozytariusz (osobny podmiot) – żeby aktywa były zabezpieczone dla posiadaczy instrumentu, nawet gdy emitent zbankrutuje
 • zazwyczaj pełne zabezpieczenie fizyczne instrumentu (np. posiadanie złota fizycznie)
 • otwarty charakter – możliwość codziennej kreacji i umarzania jednostek instrumentu
 • obowiązkowy udział animatora rynku, który gwarantuje płynność (żeby można było bez problemu kupować i sprzedawać instrument)
 • obrót na zasadach podobnych do akcji czy ETF-ów.

Czym się charakteryzuje opisywany ETC na złoto?

 • Emitentem pierwszego na GPW ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf.
 • Nowy produkt oferuje ekspozycję na fizyczne złoto pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej.
 • Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na GPW produktów dających ekspozycję na ten kruszec jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów – jednak taki proces możliwy jest od równowartości aktywów 20 tys. USD (ponad 80 tys. złotych) oraz sama opłata administracyjna wynosi do 600 euro (ponad 2,5 tys. złotych).
 • W przypadku The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC TER (Total Expense Ratio, czyli koszty zarządzania rocznie) wynosi 0,25% – dość niewiele.
 • ETC na złoto będzie notowane na GPW w polskiej walucie, jednak przypomnieć, że walutą bazową ETC jest dolar amerykański, a to oznacza inwestycja będzie wystawiona na ryzyko walutowe. Dla inwestora z polski oznacza to, że w praktyce stopa zwrotu z inwestycji będzie wypadkową aktualnej ceny złota na giełdzie i kursu dolara.
 • Stan złota jest na bieżąco raportowany i publikowany oraz firma dwa razy do roku przechodzi audyt.

Ciekawostki

 • Złoto utrzymywane przez emitenta pochodzi w dużej mierze z recyklingu.
 • Po wybuchu wojny, firma zaprzestała pozyskiwania złota z Rosji oraz wymieniła posiadane przez siebie rosyjskie sztabki.
 • GPW ETC będą dostępne nie tylko poprzez zwykły rachunek inwestycyjny, ale również poprzez IKE/IKZE.

Instrument notowany jest pod nazwą ETCGLDRMAU.

Autor

Redaktor

Podobne wpisy

Skomentuj