Konto mieszkaniowe – czyli jak oszczędzać na własną nieruchomość?

Bolączką wielu osób są rosnące ceny nieruchomości, przez co uzbieranie nawet na wkład własny często jest trudne. Problemy się nasiliły w ostatnich latach, kiedy odsetki na lokatach zostały mocno w tyle za inflacją. Rozwiązaniem tego problemu ma być konto mieszkaniowe, które formalnie funkcjonuje od lipca 2023 roku.

Jakie są zasady?

 • Wpłacamy pieniądze co miesiąc na specjalne konto. Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).
 • W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.
 • Możliwe wpłaty w różnej wysokości.
 • Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej od państwa.
 • Żeby otrzymać premię należy oszczędzać minimum 3 pełne lata, a maksymalnie 10 lat.

No właśnie – co to jest ta Premia Mieszkaniowa?

Każdemu oszczędzającemu zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana jest corocznie i wypłacana jednorazowo. W każdym roku wybierany jest wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Premia nie może być niższa niż 1%, ale nie większa niż 15%.

Oszczędności są dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki są zwolnione z podatku Belki.

Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku przysługują wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na:

 • zakup pierwszego mieszkania, w tym
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w SIM albo TBS
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego
 • w przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe?

Konto może otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
 • 75m2 w przypadku 3 dzieci
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci
 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

 • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
 • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
 • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu.
 • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Czy konto się opłaca?

Tak, jeśli spełniasz warunki, to moim zdaniem konto się opłaca, bo mamy niemal pewność, że inflacja nie będzie nam pożerała środków i że ceny nieruchomości nam nie “odjadą”,

Jakie są minusy programu?

 • Nie każda zainteresowana osoba spełni warunki.
 • Nie można kupić mieszkania przez ponad 3 lata od rozpoczęcia oszczędzania (jeśli chcemy skorzystać z premii).
 • Istnieje maksymalny poziom premii mieszkaniowej wynoszący 15%.

Jakie banki oferują konto mieszkaniowe na dzień 29 sierpnia?

 • PKO BP
 • Pekao S.A
 • Alior Bank.
Autor

Redaktor

Podobne wpisy

Skomentuj